Informes e Inscripción

N° 4065 Dr. Pablo Mirizzi

Informes e Inscripción

Instituto Superior Particular Autorizado Nº 4065 "Dr. Pablo Mirizzi"

Córdoba 625 (Edificio Liceo Avellaneda) - Rosario

Celular / Whatsapp: 03476-153 91887

Lunes a Viernes de 18 a 22hs.

Requisitos de Inscripción

Fotocopia legalizada Título Secundario

Fotocopia legalizada D.N.I

Certificado de Aptitud Psicofísica

2 fotos 4 x 4